ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 17 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK namještajem kako bi se zadovoljili svi pedagoški standardi u iznosu od 53.163 ,00 kuna (bez PDV-a). Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K000085 Projekti energetske obnove OŠ, konto 451. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/30 URBROJ: 2103-09-21-17 Bjelovar, 6. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 101. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Daruvar, za dodatne radove na Strojarsko-prometnom praktikumu P+2 u Zrinkoj 19 nakon provedbe projekta energetske obnove Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Tehničkoj školi Daruvar, za dodatne radove na Strojarsko-prometnom praktikumu P+2 u Zrinkoj 19 nakon provedbe projekta energetske obnove. Članak 2. Dodatni radovi odnose se na soboslikarske radove u školi u iznosu od 117.312,00 kuna (bez PDV-a). Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K000085 Projekti energetske obnove OŠ, konto 451. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/30 URBROJ: 2103-09-21-16 Bjelovar, 6. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 102. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Daruvar, za dodatne radove na Strojarsko prometnom praktikumu P u sklopu provedbe projekta energetske obnove Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Tehničkoj školi Daruvar, za dodatne radove na Strojarsko prometnom praktikumu P u sklopu provedbe projekta energetske obnove. Članak 2. Dodatni radovi odnose se na izolaciju i fino žbukanje, zbrinjavanje oborinskih voda, uređenje sanitarnih čvorova, PVC stolarija, unutarnja stolarija – sobna vrata, elektroinstalaterske radove u iznosu od 358.696,80 kuna. Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K000085 Projekti energetske obnove OŠ, konto 451. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/31 URBROJ: 2103-09-21-14 Bjelovar, 13. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 103. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Osnovnoj školi I. N. Jemeršića G. Polje, za dodatne radove na PŠ Veliki Zdenci u sklopu provedbe projekta energetske obnove Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi I. N. Jemeršića G. Polje, za dodatne

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=