ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 29 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Red. NAZIV UDRUGE NAZIV PROJEKTA/ DOBIVENI br. PROGRAMA IZNOS U 2021. 2. ŽUPA SVETE MARIJE MAGDALENE, "Blizina potrebnima i zajedništvo KAPELA, Kapela, Sv. Florijana 12 volontera za dobro društva" 30.000,00 3. SRPSKA PRAVOLSAVNA CRKVA, CRKVENA OPĆINA NARTA, Narta, Narta 333 "Nismo zaboravljeni" 13.000,00 4. ŽUPA PRESVETOG TROJSTVA DARUVAR, Daruvar, Trg k. Tomislava 5 "Pučka kuhinja" 50.000,00 5. EVANGELIČKA CRKVA U RH, CRKVENA OPĆINA VELIKI ZDENCI, Zdenački Gaj 21, Veliki Zdenci "Zrno radost" 10.000,00 6. ŽUPA SVETOG ANTUNA PADOVANSKOG BJELOVAR CARITAS BJELOVAR, Bjelovar, A. Mihanovića 6 "Pomozi gdje možeš" 88.000,00 7. CARITAS BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKE BISKUPIJE, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 5 "Ublažavanje siromaštva" 160.000,00 8. SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA, CRKVENA OPĆINA GRUBIŠNO POLJE, Grubišno Polje, Nikole Šubića Zrinskog 23 "Ljubav na djelu" 13.00,00 Članak 3. Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za proračun i javnu nabavu, a Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike vršit će nadzor nad korištenjem sredstava karitativnih vjerskih zajednica. Članak 4. Karitativne vjerske zajednice iz članka 2. ovog Rješenja dužne su Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike dostaviti izvješće o radu 30 dana nakon završetka programa/projekta. Članak 5. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/14 URBROJ: 2103-09-21-4 Bjelovar, 07. 05. 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 115. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarskobilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Trnovitica Članak 1. Za članove Školskog odbora Osnovne škole Trnovitica imenuju se: 1. Ivkica Čukman, 2. Ivan Burja, 3. Marko Štavalj. Članak 2. Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine. Članak 3. Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora. Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/8 URBROJ: 2103-09-21-01 U Bjelovaru, 14. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=