ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 31 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK 119. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac za prijavu na Javni poziv za izvođenje eksperimentalnog programa nastavnog predmeta geografije u 8. razredu I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Mate Lovaraka iz Velikog Grđevca za za prijavu na Javni poziv za izvođenje eksperimentalnog programa nastavnog predmeta geografije u 8. razredu. II. Osnovna škola iz točke I. planira se prijavi na gore navedeni Javni poziv. Predmet i cilj poziva je odabir škola koje će se u školskoj godini 2021./2022. uključiti u ekperimentalno provošenje programa u 8 razredu u nastavnom predmetu geografija – Škola za život. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-28 Bjelovar, 9. travnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 120. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 31. ožujka 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja medicinske sestre/tehničara na određeno, puno radno vrijeme, pet izvršitelja/ica u Općoj bolnice Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja medicinske sestre/tehničara na određeno puno radno vrijeme, pet (5) izvršitelja/ica, donijetu na sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/21-03/05, Urbroj: 2103-72-03-21-03, održanoj 15. ožujka 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-35 Bjelovar, 31. ožujka 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 121. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Srednjoj školi Čazma na trošenje dobiti Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Srednjoj školi Čazma na trošenje dobiti u iznosu od 2.200,00 kn koju Srednja škola Čazma ostvaruje s osnova iznajmljivanja školskog prostora. Članak 2. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost da dobit koju Škola tijekom godine ostvari, utroši sukladno odredbama članka 5. Pravilnika o uvjetima stjecanja, raspolaganju i raspodjeli vlastitih prihoda školskih ustanova kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija, odnosno za podmirenje materijalnih troškova te za redovito i investicijsko održavanje školskog prostora koji se iznajmljuje. Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-22 Bjelovar, 02. travnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 122. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 11. ožujka 2021. godine, donosi

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=