ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 33 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASA: 500-01/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-40 Bjelovar, 09. travnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 126. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 15. travnja 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta primalje u Općoj bolnice Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta primalje – jedan/a (1) izvršitelj/ica ne neodređeno, puno radno vrijeme, donijetu na sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/21-03/06, Urbroj: 2103-72-03-21-15, održanoj 07. travnja 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-46 Bjelovar, 15. travnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 127. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 15. travnja 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta medicinske sestra/ tehničar u Općoj bolnice Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta medicinska sestra/tehničar – tri (3) izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme u Općoj bolnice Bjelovar, donijetu na sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/21-03/06, Urbroj: 2103-72-0321-14, održanoj 07. travnja 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-47 Bjelovar, 15. travnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 128. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 15. travnja 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja doktora medicine, specijaliste interne medicine, subspecijaliste endokrinologije i dijabetologije na neodređeno, puno radno vrijeme, jedan izvršitelj/ica u Općoj bolnice Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja doktora medicine, specijaliste interne medicine, subspecijaliste endokrinologije i dijabetologije na neodređeno, puno radno vrijeme, jedan izvršitelj/ica u Općoj bolnice Bjelovar, donijetu na sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/21-03/06, Urbroj: 2103-72-0321-19, održanoj 07. travnja 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-45 Bjelovar, 15. travnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 129. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 15. travnja 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=