ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 34 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku Urbroj: 2103-74-210620/19, sa 4. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, održane 12. travnja 2021. godine, o potrebi zapošljavanja doktora medicine - 2 (dva) u ispostavama Daruvar i Čazma, na upražnjena radna mjesta, temeljem odlaska radnika. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/15 URBROJ: 2103-09-21-13 Bjelovar, 15. travnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 130. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 13. travnja 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u ZU Ljekarna Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja 2 (dva) farmaceutska tehničara u ZU Ljekarna Bjelovar na neodređeno vrijeme, donijetu na Upravnom vijeću, UR.BR: 02-1837/21, od 09. 04. 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/29 URBROJ: 2103-09-21-2 Bjelovar, 13. travnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 131. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Srednjoj školi Bartola Kašića na Odluku o suglasnosti za iznajmljivanje prostora za lokalne izbore I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Srednjoj školi Bartola Kašića na Odluku o suglasnosti za iznajmljivanje prostora za lokalne izbore. II. Prostor iz točke I. iznajmljuje se Općinskom izbornom povjerenstvu Grada Grubišnog Polja za potrebe održavanja lokalnih izbora dana 16. i 30. svibnja 2021. godine bez naknade. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-32 Bjelovar, 29. travnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 132. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti OŠ Đulovac na Odluku o suglasnosti za iznajmljivanje prostora PŠ Veliki Bastaji I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi OŠ Đulovac na Odluku o suglasnosti za iznajmljivanje prostora PŠ Veliki Bastaji. II. Prostor iz točke I. iznajmljuje se Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Đulovac za potrebe održavanja lokalnih izbora – II krug, dana 30. svibnja 2021. godine bez naknade. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-41 Bjelovar, 28. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=