ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 35 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK 133. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Češkoj osnovnoj školi J. A. Komenskog na Odluku o davanju školskog igrališta na korištenje Rukometnom klubu Daruvar i Odbojkaškom klubu Daruvar I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Češkoj osnovnoj školi J. A. Komenskog na Odluku o davanju školskog igrališta na korištenje Rukometnom klubu Daruvar i Odbojkaškom klubu Daruvar. II. Prostor iz točke I. daje se na korištenje bez Rukometnom klubu Daruvar i Odbojkaškom klubu Daruvar radi održavanja treninga u popodnevnim terminima i vikendom za vrijeme dok traju radovi na stadionu "Sokol". III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-36 Bjelovar, 13. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 134. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Češkoj osnovnoj školi J. A. Komenskog na Odluku o davanju prostora škole na korištenje Češkom dječjem vrtiću "Ferda Mravenec" I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Češkoj osnovnoj školi J. A. Komenskog na Odluku o davanju prostora škole na korištenje Češkom dječjem vrtiću "Ferda Mravenec". II. Prostor iz točke I. daje se na korištenje bez naknade Češkom dječjem vrtiću "Ferda Mravenec" za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja a uz obavezu namirivanja režijskih troškova i ostalih troškova redovnog − tekućeg održavanja nastalih za vrijeme korištenja prostora. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-34 Bjelovar, 13. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 135. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 10. svibnja 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku UrBroj: 2103-74-21-0759/5, s 5. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarskobilogorske županije, održane 30. travnja 2021. godine, o potrebi zapošljavanja doktora medicine 1 (jednog) izvršitelja, mjesto rada Ispostava Čazma, na upražnjeno radno mjesto, temeljem odlaska radnika. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/15 URBROJ: 2103-09-21-17 Bjelovar, 10. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 136. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 12. svibnja 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta magistra psihologije u Općoj bolnici Bjelovar

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=