ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 36 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta magistra psihologije, jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, Klasa: 021-01/21-03/07, Urbroj: 2103-72-03-21-18, održanoj 07. svibnja 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-57 Bjelovar, 12. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 137. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 12. svibnja 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta magistra medicinske biokemije, jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta magistra medicinske biokemije, jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, Klasa: 021-01/2103/07, Urbroj: 2103-72-03-21-17, održanoj 07. svibnja 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-56 Bjelovar, 12. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 138. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 12. svibnja 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta stručnjaka zaštite na radu drugi stupanj na neodređeno, puno radno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta stručnjaka zaštite na radu drugi stupanj – jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, Klasa: 021-01/21-03/07, Urbroj: 2103-72-03-21-16, održanoj 07. svibnja 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-55 Bjelovar, 12. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 139. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 12. svibnja 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja liječnika sekundarca u OHBP-u – dva (2) izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja liječnika sekundarca u OHBP-u – dva (2) izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme, Klasa: 021-01/21-03/07, Urbroj: 2103-72-03-21-16, održanoj 07. svibnja 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-54 Bjelovar, 12. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=