ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 38 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 zemljišnih čestica i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju školsko-sportske dvorane. Članak 2. Osnovna škola Mirka Pereša iz Kapele će radi izgradnje trodijelne školsko-sportske dvorane otkupiti čestice 74/1/K (katastarski 74/4) i 1215/4 k.o. Kapela od Katarine Tušek. Članak 3. Financijska sredstva za otkup navedenih čestica osigurava osnivač, Bjelovarsko-bilogorska županija u iznosu od 50% te Općina Kapela u iznosu od preostalih 50%. Članak 4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/20-02/195 URBROJ: 2103-09-21-5 Bjelovar, 24. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 144. Na temelju članka 98. Stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,68/18, 98/19 i 64/20), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) i Odluke Školskog odbora Medicinske škole Bjelovar od 17. svibnja 2021., župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Prijedloga izmjena i dopuna Statuta Medicinske škole Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na izmjene i dopune Statuta Medicinske škole Bjelovar koji je utvrdio Školski odbor Medicinske škole Bjelovar na sjednici školskog odbora održanoj 17. svibnja 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/8 URBROJ: 2103-05-21-2 Bjelovar, 24. svibnja 2021. godine ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 145. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac za financiranje obnove PŠ Mala Pisanica I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Mate Lovaraka iz Velikog Grđevca za financiranje obnove PŠ Mala Pisanica. II. Područna škola iz točke I. trenutno nije sigurna za boravak jer je došlo do propadanja stropa zbog curenja krovišta. Financiranje obnove odnosi se na zamjenu krovišta, prozora, vrata, postavljanje fasade -8 cm, sanacija stropova i uređenje WC-a. Procijenja vrijednost radova iznosi 423.611,25 kuna s PDV-om. Sredstva za obnovu PŠ Mala Pisanica osigurana su u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na poziciji K000085. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/16 URBROJ: 2103-09-21-2 Bjelovar, 25. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 146. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za rušenje stabala oko zgrade Područne škole Dapci Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Čazma za potrebe rušenja visokog raslinja oko zgrade Područne škole Dapci. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku".

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=