ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 39 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-38 Bjelovar, 25. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 147. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti OŠ Đulovac na Odluku o suglasnosti za iznajmljivanje prostora PŠ Veliki Bastaji I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi OŠ Đulovac na Odluku o suglasnosti za iznajmljivanje prostora PŠ Veliki Bastaji. II. Prostor iz točke I. iznajmljuje se Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Đulovac za potrebe održavanja lokalnih izbora dana 16. svibnja 2021. godine bez naknade. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-30 Bjelovar, 22. travnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 148. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 28. svibnja 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta spremačica u Općoj bolnici Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta spremačica, pet (5) izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, Klasa: 021-01/21-03/08, Urbroj: 210372-03-21-03, održanoj 20. svibnja 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-65 Bjelovar, 28. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 149. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Češkoj osnovnoj školi J. A. Komenskog na Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o uređenju međusobnih odnosa – Korištenju multikulturalnog centra za djecu i mlade u Tkonu I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost ravnateljice Češke osnovne škole J. A. Komenskog na Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o uređenju međusobnih odnosa – Korištenju multikulturalnog centra za djecu i mlade u Tkonu. II. Prostor iz točke I. daje se na korištenje ČOŠ J.A. Komenskog iz Daruvara bez naknade i to do najviše 30 dana tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj i kolovoz) i do najviše 90 dana tijekom ostalih mjeseci svake godine. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/20-01/104 URBROJ: 2103-09-21-5 Bjelovar, 13. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 150. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=