ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 40 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 tekst, 2/20 i 5/20) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivanska za prijavu na Javni poziv "Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom" I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Ivanska za prijavu na Javni poziv "Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom". II. Prijavom na Javni poziv iz točke I. i temeljem Odluke Školskog odbora održanog 19. svibnja 2021. godine planira se nabava opreme i provođenje aktivnosti iz STEM područja. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-45 Bjelovar, 7. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 151. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Dežanovac na Odluku o privremenom zatvaranju PŠ Imsovac I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Dežanovac na Odluku o privremenom zatvaranju PŠ Imsovac za školsku godinu 2021./2022.. II. Područna škola iz točke I. temeljem Odluke Školskog odbora održanog 30. travnja 2021. godine privremeno se zatvara u školskoj godini 2021./2022. zbog smanjenja broja učenika. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-43 Bjelovar, 7. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 152. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 07. lipnja 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju postupka zapošljavanja u Daruvarskim toplicama, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o pokretanju postupka zapošljavanja, kako slijedi: - PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPEUT/KINJA – 3 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme do povratka na rad privremeno spriječenog postojećeg radnika, - FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/KA – 4 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme do povratka na rad privremeno spriječenog postojećeg radnika, donijetu na 34. sjednici Upravnog vijeća Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, održanoj elektronskim putem dana 26. veljače 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/10 URBROJ: 2103-09-21-15 Bjelovar, 07. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 153. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti ravnateljici Osnovne škole Rovišće za potpisivanje ugovora sa stručnim nadzorom nakon provedenog postupka javne nabave

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=