ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 42 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 R. Naziv aktivnosti Plan 2020. Novi plan Izmjena plana br. 2020. 2020. 01. Materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola 4.650.000 6.590.000 7.083.719,48 02. Hitne intervencije u srednjim školama 1.259.220 250.000 0 03. Materijalni i financijski rashodi te rashodi za tekuće i investicijsko održavanje učeničkih domova 2.669.346 1.650.000 1.650.000,00 04. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 7.024.668 4.091.918 1.908.212,96 UKUPNO: 15.603.234 12.581.918 10.641.932,44 Raspored sredstava za materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola po subjektima prikazan je u tablici: SREDNJE ŠKOLE Plan 2020. Novi plan Izmjena plana 2020. 2020. Ekonomska i birotehnička, Bjelovar 250.000 360.000 388.696,00 Glazbena škola V. Lisinskog Bjelovar 200.000 550.000 620.000,00 Gimnazija Bjelovar 300.000 550.000 562.660,76 Gimnazija Daruvar 200.000 300.000 320.000,00 Obrtnička škola Bjelovar 300.000 400.000 440.000,00 Medicinska škola Bjelovar 400.000 500.000 532.685,00 Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar 250.000 320.000 345.349,00 Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar 450.000 520.000 584.202,50 Srednja škola Čazma 300.000 420.000 465.000,00 Ekonomska i turistička škola Daruvar 300.000 530.000 580.989,06 Srednja škola "A. Šenoa", Garešnica 400.000 450.000 450.000,00 Srednja škola B. Kašića, G. Polje 300.000 420.000 481.875,00 Tehnička škola Bjelovar 400.000 450.000 503.625,80 Tehnička škola Daruvar 400.000 600.000 588.636,36 Glazbena škola B. Bjelinskog Daruvar 200.000 220.000 220.000,00 Ukupno: 4.650.000 6.590.000 7.083.719,48 Članak 2. Članak 4. briše se. Članak 3. Članak 5. mijenja se i glasi: Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola u 2020. godini umanjeni su u svoti od 1.908.212,96 kuna. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije u 2020. godini NAZIV OPIS Plan 2020. Novi plan Izmjena plana 2020. 2020. Srednja škola "August Šenoa" Otplata kredita za Garešnica sportsku dvoranu 1.824.668 1.824.668 1.133.455,37 Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar Izgradnja nove škole 5.000.000 1.500.000 0,00 Tehnička škola Daruvar Energetska obnova i ulaganje u opremu Tehničke škole Daruvar 200.000 767.250 774.757,59 UKUPNO 7.024.668 4.091.918 1.908.212,96

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=