ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 44 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 OSNOVNE ŠKOLE Plan 2020. Novi plan Izmjena plana 2020. 2020. ČOŠ A. Komensky Daruvar 200.000 300.000 296.222,70 OŠ V. Nazora Daruvar 400.000 680.000 843.105,00 OŠ Dežanovac 150.000 200.000 220.032,30 OŠ Đulovac 250.000 380.000 400.000,00 OŠ Garešnica 400.000 550.000 749.999,86 OŠ I. N. Jemeršića Grubišno Polje 400.000 450.000 881.581,96 OŠ Slavka Kolara Hercegovac 140.000 220.000 220.000,00 OŠ Ivanska 200.000 330.000 374.700,00 OŠ Mirka Pereša Kapela 150.000 250.000 250.554,00 ČOŠ J. Ružička Končanica 200.000 300.000 362.931,40 OŠ Ivana Viteza Trnskog Nova Rača 200.000 270.000 324.204,38 OŠ Rovišće 320.000 500.000 557.333,69 OŠ Sirač 150.000 200.000 238.303,70 OŠ Štefanje 70.000 140.000 160.625,00 OŠ Trnovitički Popovac 80.000 140.000 185.000,00 OŠ Velika Pisanica 120.000 220.000 251.625,22 OŠ Trnovitica, Velika Trnovitica 100.000 180.000 216.646,88 OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac 220.000 280.000 350.000,00 OŠ Veliko Trojstvo 200.000 430.000 504.430,95 UKUPNO: 4.470.000 6.740.000 8.307.296,99 Članak 2. Članak 4. briše se. Članak 3. Članak 5. mijenja se i glasi: Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola u 2020. godini planirani su u svoti od 9.668.170,16 kuna, a rasporedit će se za otplatu kredita za športske dvorane u OŠ Velikom Trojstvu, Velikoj Pisanici i Slavka Kolara Hercegovac, te ostalim školama u kojima se provodi energetska obnova, te dogradnja i rekonstrukcija zgrada, prema sljedećoj tabeli: Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Bjelovarsko-bilogorske županije u 2020. godini NAZIV OPIS Plan 2020. Novi plan Izmjena plana 2020. 2020. Osnovna škola Veliko Trojstvo, Velika Pisanica i Slavka Otplata kredita za Kolara Hercegovac sportske dvorane 1.776.757,00 1.776.757,00 1.329.026,62 Osnovna škola Veliko Trojstvo Dogradnja zgrade OŠ 800.000,00 800.000,00 1.800.574,50 ČOŠ J. A. Komenskog Daruvar Rekonstrukcija zgrade OŠ 900.000,00 900.000,00 900.000,00 OŠ Čazma Energetska obnova OŠ Čazma, PŠ Draganec 1.800.000,00 2.436.806,05 2.869.783,05 OŠ Rovišće Energetska obnova OŠ Rovišće, PŠ Kraljevac 500.000,00 500.000,00 442.666,31 OŠ V. Nazora Daruvar Energetska obnova Matične škole, PŠ Doljani 600.000,00 600.000,00 881.715,00 OŠ Sirač Energetska obnova PŠ Kip i PŠ Šibovac 120.000,00 120.000,00 168.805,42

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=