ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 45 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 4. Sredstva iz Članka 1.-3. ove Odluke uplaćivat će se po zahtjevima, a sukladno Izmjeni financijskog plana korisnika za 2020. godinu. Svi ostali članci Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Bjelovarsko-bilogorske županije u 2020. godini ostaju na snazi. Članak 5. Druga Odluka o izmjeni Odluke stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 15. prosinca 2020. godine i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/20-01/63 URBROJ: 2103-09-20-3 Bjelovar, 11. prosinca 2020. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 157. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za angažiranje servisa za čišćenje prostora školsko-sportske dvorane Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Čazma za angažiranje servisa "Multi Servis" j.d.o.o. Bjelovar za uslugu čišćenje prostora školsko-sportske dvorane. Članak 2. Usluga iz točke I. će se koristiti u periodu od 23.03.2021. do 31.05.2021. godine. Cijena usluge je 45,00 kuna po satu. Ukupna cijena usluge za 400 sati iznosi 18.000,00 kuna. Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije iz DEC sredstava na poziciji A000293 Investicijsko i tekuće održavanje u OŠ-dec, Izvor 11. Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-22 Bjelovar, 22. ožujka 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 158. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za davanje na korištenje školsko-sportske dvorane vanjskim korisnicima I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Čazma za davanje na korištenje školsko-sportske dvorane vanjskim korisnicima. II. Prostor iz točke I. daje se na korištenje vanjskim korisnicima od ponedjeljka do petka u vremenu od 18:00 do 20:45 sata, a u skladu s epidemiološkim mjerama. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-18 Bjelovar, 16. ožujka 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. NAZIV OPIS Plan 2020. Novi plan Izmjena plana 2020. 2020. OŠ Berek Energetska obnova OŠ Berek 150.000,00 150.000,00 0,00 OŠ Garešnica Energetska obnova PŠ Kapelica 450.000,00 521.849,14 521.849,14 OŠ Trnovitica Energetska obnova Matične škole 0,00 80.397,32 53.750,12 OŠ Ivanska Energetska obnova Matične škole 0,00 0,00 700.000,00 UKUPNO 7.096.757,00 7.885.809,51 9.668.170,16

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=