ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 7 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK 1. Slavko Došen – za predsjednika; 2. Zoran Bišćan – za potpredsjednika; 3. Zlatko Barila – za člana; 4. Sandra Frčo – za članicu; 5. Dubravka Dragašević – za članicu; 6. Drago Hodak – za člana; 7. Ivan Beljan - za člana. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/4 URBROJ: 2103/1-01-21-01 Bjelovar, 17. lipnja 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 40. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 1. sjednici (konstituirajućoj) održanoj 17. lipnja 2021. godine, donijela je ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI UPRAVI DRUŠTVA VODOPRIVREDA d.d. DARUVAR ZA DONOŠENJE ODLUKE O PROMJENI STATUTA Članak 1. Bjelovarsko-bilogorska županija daje suglasnost Upravi društva Vodoprivreda d.d. Daruvar za donošenje Odluke o promjeni Statuta kako bi se omogućila jednokratna dokapitalizacija društva za više od trećine vrijednosti temeljnog kapitala dioničkog društva. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 030-01/21-01/10 URBROJ: 2103-01-21-2 U Bjelovaru, 17. lipnja 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=