ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 akti župana 77. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar za donošenje odluke o godišnjim troškovima školovanja Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar za donošenje odluke o godišnjim troškovima školovanja. Članak 2. Godišnj i t roškovi školovanja u Tur ist ičkougostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar Bjelovar iznose 2.500,00 kuna za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europske unije, a koji ne ispunjavaju ni jedan od uvjeta navedenih u članku 3. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-46 Bjelovar, 17. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 78. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar za donošenje odluke o naplati povećanih troškova obrazovanja Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar za donošenje odluke o naplati povećanih troškova obrazovanja. Članak 2. Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar naplaćivati će povećane troškove obrazovanja u pojedinim programima obrazovanja, U cilju održavanja kvalitete obrazovanja participacija roditelja/skrbnika učenika/učenica tijekom školovanja je: - 100,00 kuna godišnje za programe obrazovanja za zanimanje konobar, kuhar, slastičar, pekar i turističkohotelijerski komercijalist – I. razred školske godine 2021./2022. - 100,00 kuna godišnje za programe obrazovanja za zanimanja konobar, kuhar, slastičar, pekar i turističkohotelijerski komercijalist – II. razred školske godine 2021./2022. - 100,00 kuna godišnje za programe obrazovanja za zanimanja konobar, kuhar, pekar i turističkohotelijerski komercijalist – III. razred školske godine 2021./2022. - 100,00 kuna godišnje za programe obrazovanja za zanimanje turističko- hotelijerski komercijalist – IV.razred školske godine 2021./2022. Školski odbor, na prijedlog ravnatelja, a uz suglasnost Osnivača, može potpuno ili djelomično osloboditi učenika/icu obveze plaćanja povećanih troškova obrazovanja čiji roditelji/skrbnici nisu u mogućnosti platiti navedenu naknadu. Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-43 Bjelovar, 17. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 79. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21– pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o imenovanju novih predstavnika za člana i zamjenu člana Pododbora za fondove u razdoblju 2021.-2027. Članak 1. Za člana Pododbora za fondove u razdoblju 2021.- 2027. g. imenuje se Marko Marušić, župan Bjelovarskobilogorske županije.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=