ŽUPANIJSKI GLASNIK 9 - 2021

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/12 URBROJ: 2103-09-21-04 U Bjelovaru, 23. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 271. Na temelju članka 12. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 19/05) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Branimir Miler razrješava se dužnosti člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Bjelovarskobilogorske županije kao predstavnik osnivača. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/22 URBROJ: 2103-09-21-07 U Bjelovaru, 23. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 272. Na temelju članka 83. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o razrješenju predsjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Valna Bastijančić Erjavec razrješava se dužnosti predsjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije kao predstavnica osnivača. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/20 URBROJ: 2103-09-21-06 U Bjelovaru, 23. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 273. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 17. rujna 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju postupka zapošljavanja u Daruvarskim toplicama, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o pokretanju postupka zapošljavanja, kako slijedi: 1. Prvostupnik fizioterapeut – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme od 1. godine, 2. Fizioterapeutski tehničar – 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme na period od 1 godine, 3. Vrtlar – cvjećar – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme na period od 1 godine, 4. Kuhar – 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme na period od 1 godine, donijetu na 2. sjednici Upravnog vijeća Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, održanoj 31. svibnja 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/10 URBROJ: 2103-09-21-29 Bjelovar, 17. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=