PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Izvor: 411 Pomoći-korisnici 39.048,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 260.320,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 260.320,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 35.000,00 35.000,00 35.000,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 5.408.953,00 206.077,00 226.260,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 245.239,00 206.077,00 226.260,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 231.639,00 192.477,00 212.660,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 6.600,00 6.600,00 6.600,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 5.163.714,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 4.943.422,00 Izvor: 4103 "Za žene" 14.976,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 3.390,00 Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza 6.347,00 Izvor: 41051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V" 6.347,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 5.923,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 220.292,00 Izvor: 4601 Školski obrok za sve 11.569,00 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" 84.860,00 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 38.414,00 Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza 35.963,00 Izvor: 46071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V" 35.963,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 49.486,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 5.691.006,00 6.194.284,00 6.179.422,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 968.853,00 968.839,00 968.900,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 796.076,00 796.062,00 796.123,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 54,00 54,00 54,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ 54,00 54,00 54,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 132.723,00 132.723,00 132.723,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.998,00 3.077,00 3.152,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 2.998,00 3.077,00 3.152,00 Izvor: 4 POMOĆI 4.718.155,00 5.221.368,00 5.206.370,00 8

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=