PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 4.539.930,00 5.031.574,00 5.016.576,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 128.226,00 127.828,00 112.830,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 91.955,00 103.524,00 103.524,00 Izvor: 4601 Školski obrok za sve 91.955,00 103.524,00 103.524,00 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 86.270,00 86.270,00 86.270,00 Izvor: 4802 Povjereni poslovi državne uprave - Ministarstvo branitelja 86.270,00 86.270,00 86.270,00 38 OSTALI RASHODI 1.508.068,00 1.136.421,00 1.142.458,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.067.012,00 991.607,00 997.644,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 962.140,00 886.735,00 892.772,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 6.600,00 6.600,00 6.600,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 84.999,00 84.999,00 84.999,00 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 6.637,00 6.637,00 6.637,00 Izvor: 19 Proračunska pričuva 6.636,00 6.636,00 6.636,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 4.002,00 4.002,00 4.002,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 4.002,00 4.002,00 4.002,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 134.183,00 134.212,00 134.212,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 134.183,00 134.212,00 134.212,00 Izvor: 4 POMOĆI 302.871,00 6.600,00 6.600,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 48.192,00 6.600,00 6.600,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 3.390,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 38.202,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 254.679,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 254.679,00 9

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=