PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode obuhvaća sljedeće proračunske korisnike: - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije. IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.-2025. GODINU: R.br. Naziv programa 2023. 2024. 2025. 1. Redovne djelatnosti 5.002.322,00 91.579,00 51.762,00 2. Redovna djelatnost JU Zavoda za prostorno uređenje 221.650,00 246.864,00 246.864,00 3. Redovna djelatnost JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 267.306,00 225.630,00 223.507,00 4. Zaštita okoliša 114.141,00 135.377,00 135.377,00 Ukupno: 5.605.419,00 699.450,00 657.510,00 Glava: 00501 Prostorno uređenje i gradnja NAZIV PROGRAMA: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI OPIS PROGRAMA: Programom Redovne djelatnosti osigurana su sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode kroz sljedeće aktivnosti: rad stručnog povjerenstva, rad povjerenstva za procjenu nekretnina, geoinformacijski sustav, sufinanciranje radova na obnovi termo ovojnice na zgradi HZMO-a te sufinanciranje prostorno planske dokumentacije. U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti: A000166 – Troškovi rada stručnog povjerenstva (Zakon o prostornom uređenju) Investitori (pravne osobe i fizičke osobe) u punom iznosu uplaćuju sredstva na transakcijski račun Županije temeljem zaključka ovog odjela i ista se koriste za pokriće naknada Povjerenstva za tehnički pregled. Sredstva pozicije se troše kako se javljaju zahtjevi za tehnički pregled građevina kao pretpostavka za izdavanje uporabnih dozvola i imaju tretman transfernih sredstava. 2023. 2024. 2025. 10.618,00 10.618,00 10.618,00 A000304 – Povjerenstvo za procjenu nekretnina Sukladno Zakonu o procjeni nekretnina članovima Povjerenstva koji nisu iz redova Bjelovarskobilogorske županije i Porezne uprave pripada naknada po odluci Župana u vrijednosti 66,00 € neto po održanoj sjednici. Redovito su održavane sjednice Povjerenstva na kojima su usvojeni elaborati o tržišnoj vrijednosti nekretnina.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=