PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr 2023. 2024. 2025. 2.654,00 9.291,00 9.291,00 K000068 – Geoinformacijski sustav Mrežne geoinformacijske usluge jedinstvenog GIS portala Županije ugovaraju se godišnje za potrebe rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode te za potrebe JU Zavoda za prostorno uređenje. 2023. 2024. 2025. 11.945,00 11.945,00 11.945,00 K000134 – Sufinanciranje radova na obnovi termo ovojnice na zgradi HZMO-a Temeljem potpisanog Ugovora o sufinanciranju troškova obnove vanjske ovojnice (uključivo krovište objekta) dijela poslovne zgrade Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Bjelovarsko-bilogorske županije u Bjelovaru, Masarykova 7, osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije i radove, sukladno veličini suvlasničkih udjela, HZMO u 70,66 %, a BBŽ u 29,34 %, zajedničkih troškova. 2023. 2024. 2025. 53.089,00 39.817,00 0,00 A000381 – Sufinanciranje prostorno planske dokumentacije U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za izradu planirane prostorno planske dokumentacije te za potrebe izrade Strateške studije utjecaja na okoliš u svrhu pripreme VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije. 2023. 2024. 2025. 13.272,00 19.908,00 19.908,00 T000161 – Sufinanciranje sanacije štete od prirodne nepogode U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva koja je odobrila Vlada Republike Hrvatske za pomoć pri sanaciji štete nastale na područjima županije pogođenima olujnim nevremenom od 15. rujna 2022. godine. Nevrjeme je zahvatilo područje gradova Čazme i Grubišnog Polja te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac. Sredstva su namijenjena za sanaciju materijalne štete na stambenim i gospodarskim objektima te javnoj infrastrukturi. 2023. 2024. 2025. 4.910.744,00 0,00 0,00 CILJ PROGRAMA: Kontinuirano obavljanje poslovnog procesa kroz program redovne djelatnosti sukladno planskim financijskim pozicijama i rokovima temeljenim na sklopljenim ugovorima. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=