PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr - Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) - Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) - Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19) - Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16, 114/22) - Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN 92/21, 93/21, 95/21) - Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22) - Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21) - Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21) - Uredba o naknadi zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (NN 101/11, 98/12) - Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Redovito odvijanje poslovnog procesa Pokazatelj se odnosi na redovno odvijanje poslovnog procesa % 60 Pravilnik o unutarnjem redu UO 100 100 100 IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Temeljem praćenja izvršenja proračuna Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode za 2022. godinu utvrđeno je kako nisu sve aktivnosti realizirane u punom iznosu. RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Promjene u realizaciji dijela aktivnosti vezane su uz okolnosti uzrokovane Covid pandemijom, odustajanje odabranog ponuditelja u postupku javne nabave te vraćanje postupka korak unazad što je usporilo realizaciju i prolongiralo na sljedeću godinu izvođenje radova na obnovi termo ovojnice i krovišta zgrade HZMO-a. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti Definicija Jedinica Polazna vrijednost Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Izvršenje planiranih aktivnosti Pokazatelj se odnosi na postotak planiranih aktivnosti % 60 100 100 100

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=