PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr - Pravilnik o radu i plaćama Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, - Pravilnik o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Izvršenje planiranih aktivnosti Pokazatelj se odnosi na plan rada JU ZZPU BBŽ % 60 100 100 100 IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Temeljem praćenja izvršenja proračuna Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode za 2022. godinu utvrđeno je kako su do sada sve aktivnosti realizirane u planiranom iznosu. RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: Program redovne djelatnosti Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije se odvija sukladno Planu. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Glava: 00502 Zaštita okoliša i zaštita prirode NAZIV PROGRAMA: 1027 REDOVNA DJELATNOST JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA OPIS PROGRAMA: U okviru Programa osigurana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije. Redovna djelatnost Javne ustanove obuhvaća: - zaštitu, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode (zaštićena područja, vrste, minerali i fosili), - upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na području Bjelovarskobilogorske županije sukladno Zakonu o zaštiti prirode, - nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Pokazatelj uspješnosti Definicija Jedinica Polazna vrijednost Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Izvršenje planiranih aktivnosti Pokazatelj se odnosi na postotak planiranih aktivnosti % 60 100 100 100

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=