PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr - sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode. U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti: A000070 – Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode BBŽ Za financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije planirano je 114.806,00 €, i to za trošak plaća i doprinosa na plaće djelatnika, ostale rashode za zaposlene, naknade troškova zaposlenima te za materijalne, financijske i ostale rashode za usluge. 2023. 2024. 2025. 114.806,00 114.806,00 114.806,00 K000063 – Ulaganje u opremu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije Ulaganje u opremu Javne ustanove predviđa se u iznosu od 1.991,00 € po godini koji uključuje stavku za postrojenje i opremu, tj. za nabavu novog računala potrebnog za redovno poslovanje te uredskog namještaja. 2023. 2024. 2025. 1.991,00 1.991,00 1.991,00 K000075 – Info punkt Blatnica Projekt „ Info - edukativni punkt Blatnica “ nastavak je projekta započetog 2015. godine, kada je u sklopu projekta „Nacionalni integracijski projekt u Natura 2000“ sredstvima Svjetske banke, uređena infrastruktura odnosno adaptirane prostorije za predavanja, izgrađene i postavljene četiri promatračnice za ptice, deset edukativnih tabli i nadstrešnica na ribnjacima u ekološkoj mreži HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica i HR1000009 Ribnjaci uz Česmu. Prijedlog financijskog plana odnosi se na sredstava potrebna za tekuće održavanje „Info edukativnog punkta u smislu košnje, zaštite drveta na promatračnicama i nadstrešnici, popravaka unutar prostorija za predavanje i sanitarnog čvora, usluge čišćenja prostora i ostalih nepredviđenih troškova održavanja, kao i promidžba u smislu reprezentacija, tiskanja promidžbenih materijala i prigodnih suvenira vezanih uz zadanu temu. 2023. 2024. 2025. 1.991,00 1.991,00 1.991,00 T000068 – "Bijela roda u BBŽ" Projekt „ Zaštita i očuvanje bijele rode ( Ciconia ciconia )“ provodi se u suradnji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na očuvanju i zaštiti strogo zaštićene vrste bijele rode. Projekt se sastoji u dodjeli jednokratne pomoći u iznosu od 93,00 € godišnje vlasnicima objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje u sredstvima pomoći na području Bjelovarsko bilogorske županije u iznosu pedeset posto procijenjenih i opravdanih troškova predmetnog projekta dok drugi dio troškova projekta snosi Javna ustanova iz proračuna Bjelovarskobilogorske županije. Prema procjeni broja gnijezda temeljem prosjeka broja gnijezda u zadnjih godina dodjele naknada određen je broj naknada vlasnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijele rode za 2023. godinu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=