PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr 2023. 2024. 2025. 2.654,00 2.654,00 2.654,00 T000070 – Močvarni plavac U cilju očuvanja staništa danjeg leptira močvarnog plavca na području ekološke mreže HR2001220 Livade uz potok Injaticu, Javna ustanova održava zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske površine 1,61 ha, te je temeljem toga upisana u AGRONET kao poljoprivredni proizvođač i uvrštena kao jedno od devet oglednih gospodarstava u zaštiti prirode u Republici Hrvatskoj. Državnim poticajima i sredstvima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, 10.1.5. Mjera zaštite leptira financira se održavanje livada koje su dane na korištenje Javnoj ustanovi. 2023. 2024. 2025. 1.327,00 1.327,00 1.327,00 T000085 – Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 Projekt „Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ je financiran unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine, investicijski prioritet 6iii „Zaštita i obnova bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući Natura 2000 i zelenu infrastrukturu“. Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, dok je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije suradnik na predmetnom projektu imajući u vidu zakonsku obavezu upravljanja područjima ekološke mreže. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja se obavezuje financirati sve opravdane troškove projekta bespovratnim sredstvima u iznosu od sto posto prihvatljivih izdataka projekta, a Javna ustanova se obavezuje financirati troškove održavanja, registracije i osiguranja nabavljene opreme iz sredstava projekta. 2023. 2024. 2025. 32.518,00 32.518,00 32.518,00 T000151 – Borba s odmetnicima prirode Sprječavanje unošenja, širenja i upravljanje invazivnim stranim vrstama koje izazivaju zabrinutost Europskoj uniji u zakonodavstvu Republike Hrvatske propisano je Zakonom o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanje njima („Narodne novine“ br.15/18 i 14/19 ), gdje je utvrđen okvir za provedbu odredbi Uredbe br.1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. g. o sprječavanju i upravljanju unošenja invazivnih stranih vrsta ( SL L 317,4.11.2014). Cilj propisanih zakonodavnih odredbi je sprečavanje ili ublažavanje štetnih utjecaja stranih vrsta na bio raznolikost, usluge ekosustava i/ili zdravlje ljudi, uzimajući u obzir i mogući štetni utjecaj na gospodarstvo kao pogoršavajući čimbenik. Javna ustanova je prijavila projekt na Javni poziv za neposredno financiranje projekta „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta“ od stane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa financiranjem od 100% prihvatljivih troškova projekta. 2023. 2024. 2025. 112.019,00 70.343,00 68.220,00 CILJ PROGRAMA:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=