PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 18.576.412,00 8.993.310,00 6.317.113,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.096.977,00 683.182,00 669.818,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.636,00 20.000,00 6.636,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 6.636,00 20.000,00 6.636,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 5.720,00 6.504,00 6.504,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 5.720,00 6.504,00 6.504,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 26.545,00 26.545,00 26.545,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 26.545,00 26.545,00 26.545,00 Izvor: 4 POMOĆI 1.058.076,00 630.133,00 630.133,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 1.056.814,00 630.000,00 630.000,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 200,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 1.262,00 133,00 133,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 1.262,00 133,00 133,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 12.968.643,00 6.858.055,00 4.146.274,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.165.901,00 1.948.526,00 1.803.964,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 766.745,00 645.972,00 629.000,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 1.399.156,00 1.302.554,00 1.174.964,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ 183.483,00 80.138,00 48.639,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ 152.695,00 161.378,00 65.287,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE 1.037.090,00 1.035.150,00 1.035.150,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO 25.888,00 25.888,00 25.888,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 583.018,00 636.567,00 721.885,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 583.018,00 636.567,00 721.885,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 41.062,00 32.175,00 32.175,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 41.062,00 32.175,00 32.175,00 Izvor: 4 POMOĆI 9.988.009,00 4.084.466,00 1.431.854,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 7.206.578,00 3.067.807,00 415.195,00 Izvor: 4106 Pomoći NPO 119.452,00 119.452,00 119.452,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 7.011.012,00 2.887.944,00 235.332,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 2.781.431,00 1.016.659,00 1.016.659,00 Izvor: 4608 Izgradnja školsko sportske dvorane Gimnazija Bjelovar 338.444,00 338.444,00 338.444,00 Izvor: 4609 EU pomoći NPO 676.887,00 676.887,00 676.887,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 1.766.100,00 1.328,00 1.328,00 Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 1.308.609,00 Izvor: 5 DONACIJE 183.755,00 152.073,00 152.148,00 10

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=