PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Izvor: 51 Donacije 183.755,00 152.073,00 152.148,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 183.755,00 152.073,00 152.148,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 6.898,00 4.248,00 4.248,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 6.898,00 4.248,00 4.248,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 6.898,00 4.248,00 4.248,00 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 1.726,00 1.858,00 1.991,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 1.328,00 1.460,00 1.593,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.328,00 1.460,00 1.593,00 Izvor: 4 POMOĆI 398,00 398,00 398,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 398,00 398,00 398,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 398,00 398,00 398,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 4.509.066,00 1.450.215,00 1.499.030,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 966.665,00 478.665,00 478.665,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 550.080,00 105.630,00 105.630,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 416.585,00 373.035,00 373.035,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ 65.781,00 3.982,00 3.982,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE 308.141,00 326.390,00 326.390,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO 42.663,00 42.663,00 42.663,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 465.895,00 106.284,00 146.101,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 465.895,00 106.284,00 146.101,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 1.021.874,00 864.266,00 873.264,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 929.817,00 864.266,00 873.264,00 Izvor: 4106 Pomoći NPO 16.246,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 913.571,00 864.266,00 873.264,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 92.057,00 Izvor: 4609 EU pomoći NPO 92.057,00 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2.053.632,00 Izvor: 71 Primljeni krediti i zajmovi 2.053.632,00 Izvor: 711 Primljeni krediti i zajmovi-korisnici 2.053.632,00 SVEUKUPNO RASHODI 134.957.339,00 117.809.937,00 115.131.246,00 11

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=