PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete života Broj predanih zahtjeva i dotacija EUR 28.748,00 Broj korisnika proračuna 28.748,00 28.748,00 28.748,00 IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Postignuti su ciljevi u 2022. godini. RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Odstupanja nema. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti Definicija Jedinica Polazna vrijednost Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete života Broj predanih zahtjeva i dotacija EUR 28.748,00 Broj korisnika proračuna 28.748,00 28.748,00 Glava: 00706 Dom za starije osobe Bjelovar NAZIV PROGRAMA: Dom za starije osobe Bjelovar-redovne djelatnosti OPIS PROGRAMA: U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost: A000288 - Redovna djelatnost Doma za starije osobe Bjelovar –VS korisnika Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za redovnu djelatnost Doma za starije osobe Bjelovar iz vlastitih sredstava, a odnose se na plaće i naknade troškova zaposlenika, kao i na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora. 2023. 2024. 2025. 1.336.827,00 1.371.989,00 1.646.982,00 A000324 - Redovna djelatnost Doma za starije osobe Bjelovar (iznad standarda) Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za rashode Doma za starije osobe Bjelovar izvan aktivnosti planiranih decentraliziranih sredstava. 2023. 2024. 2025.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=