PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr 39.817,00 39.817,00 39.817,00 CILJ PROGRAMA: Zadovoljno osoblje i korisnici Doma za starije osobe Bjelovar čiji je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županije. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) Zakon o radu („Narodne novine“; broj 93/14, 127/17, 98/19) ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Isplata obveza prema korisnicima i osoblju Broj korisnika i osoblja Doma za starije osobe Bjelovar EUR 1.376.644,00 Broj korisnika i osoblja 1.376.644,00 1.411.806,00 1.686.799,00 IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Postignuti su ciljevi u 2022. godini jer su sve obveze prema osoblju i korisnicima ispunjene. RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Odstupanja nema. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti Definicija Jedinica Polazna vrijednost Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Isplata obveza prema korisnicima i osoblju Broj korisnika i osoblja Doma za starije osobe Bjelovar EUR 1.376.644,00 1.376.644,00 1.411.806,00 1.686.799,00 NAZIV PROGRAMA: Dom za starije i nemoćne osobe Bjelovar-decentralizacija

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=