PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr OPIS PROGRAMA: Županija je dužna, u okviru sredstva za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za financiranje domova za starije osobe kojima je osnivač i to za: - sredstva za zaposlene, - materijalne rashode, - financijske rashode, - hitne intervencije (investicijsko održavanje, oprema i nabave nefinancijske imovine), - rashode za nabavu nefinancijske imovine. U proračunu Županije osigurava se razlika sredstva između ukupnih rashoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda za domove za starije i nemoćne osobe. Ova se sredstva prema utvrđenoj županijskoj odluci i Popisu prioriteta za nefinancijsku imovinu, usuglašenima sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike prosljeđuju mjesečno ustanovi socijalne skrbi čiji je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija, odnosno Domu za starije osobe Bjelovar. U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost: A000201 - Redovna djelatnost Doma za starije osobe Bjelovar-dec Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za redovnu djelatnost Doma za starije osobe Bjelovar. 2023. 2024. 2025. 543.812,00 543.812,00 543.812,00 K000015 - Ulaganje u objekt Doma za starije osobe Bjelovar Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima Doma za starije osobe Bjelovar. 2023. 2024. 2025. 42.663,00 42.663,00 42.663,00 K000021 - Ulaganje u opremu Doma za starije osobe Bjelovar-dec Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za ulaganje u opremu i postrojenja Doma za starije osobe Bjelovar. 2023. 2024. 2025. 25.888,00 25.888,00 25.888,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=