PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr CILJ PROGRAMA: Dobro opremljen dom, zadovoljno osoblje i korisnici Doma za starije osobe Bjelovar čiji je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županije. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: Zakon o socijalnoj skrbi, Uredba o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje Domova za starije i nemoćne osobe, Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Doma za starije osobe Bjelovar, Popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstva Domu za starije osobe Bjelovar u vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Pokrivanje ukupnih rashoda Doma za starije osobe Bjelovar Odluka o raspodjeli sredstava za decentralizirana sredstva EUR 612.363,00 Proračun BBŽ 612.363,00 612.363,00 612.363,00 IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Postignuti su ciljevi u 2022. godini jer su sva sredstva utrošena namjenski. RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Nema odstupanja. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti Definicija Jedinica Polazna vrijednost Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Pokrivanje ukupnih rashoda Doma za starije osobe Bjelovar Odluka o raspodjeli sredstava za decentralizirana sredstva EUR 612.363,00 612.363,00 612.363,00 612.363,00 NAZIV PROGRAMA:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=