PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 3.982,00 3.982,00 3.982,00 K K000084 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNOG ŠKOLSTVA-dec 61.799,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 61.799,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 61.799,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 61.799,00 Program: 1015 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-IZNAD STANDARDA 3.893.456,00 2.226.745,00 2.229.660,00 A A000280 SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA SLABIJEG IMOVINSKOG STATUSA U OSNOVNIM ŠKOLAMA 53.061,00 51.484,00 51.902,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 53.061,00 51.484,00 51.902,00 3 RASHODI POSLOVANJA 53.061,00 51.484,00 51.902,00 32 MATERIJALNI RASHODI 53.061,00 51.484,00 51.902,00 A A000289 ŽUPANIJSKA NATJECANJA OŠ 13.595,00 14.236,00 14.364,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.595,00 14.236,00 14.364,00 3 RASHODI POSLOVANJA 13.595,00 14.236,00 14.364,00 32 MATERIJALNI RASHODI 8.940,00 8.921,00 9.049,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 2.000,00 2.660,00 2.660,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 2.655,00 2.655,00 2.655,00 A A000290 BESPLATNO LJETOVANJE DJECE 17.254,00 17.254,00 17.254,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 17.254,00 17.254,00 17.254,00 3 RASHODI POSLOVANJA 17.254,00 17.254,00 17.254,00 32 MATERIJALNI RASHODI 17.254,00 17.254,00 17.254,00 A A000296 KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI OŠ 11.282,00 11.747,00 12.258,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 11.282,00 11.747,00 12.258,00 3 RASHODI POSLOVANJA 11.282,00 11.747,00 12.258,00 32 MATERIJALNI RASHODI 11.282,00 11.747,00 12.258,00 A A000298 OSIGURANJE ŠKOLSKIH ZGRADA OSNOVNIH ŠKOLA 13.280,00 13.280,00 13.280,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.280,00 13.280,00 13.280,00 3 RASHODI POSLOVANJA 13.280,00 13.280,00 13.280,00 32 MATERIJALNI RASHODI 13.280,00 13.280,00 13.280,00 A A000299 SUFINANCIRANJE E-TEHNIČARA U OSNOVNIM ŠKOLAMA 27.802,00 28.031,00 28.284,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 27.802,00 28.031,00 28.284,00 3 RASHODI POSLOVANJA 27.802,00 28.031,00 28.284,00 32 MATERIJALNI RASHODI 27.802,00 28.031,00 28.284,00 A A000325 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI OŠ (IZNAD STANDARDA) 2.689,00 2.689,00 2.689,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.689,00 2.689,00 2.689,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.328,00 1.328,00 1.328,00 32 MATERIJALNI RASHODI 1.328,00 1.328,00 1.328,00 22

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=