Bjelovarsko-bilogorska županija uključila se u uspostavu Jedinstvenog digitalnog pristupnika sukladno Uredbi (EU) 2018/1724 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012, kao i Direktivi 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu.

Jedinstvenim digitalnim pristupnikom Bjelovarsko-bilogorska županija želi omogućiti pristup svim svojim uslugama i informacijama o pravima, obvezama i pravilima utvrđenima u pravu Unije i nacionalnom zakonodavstvu, a koje su primjenjive na korisnike koji ostvaruju ili namjeravaju ostvariti svoja prava koja proizlaze iz prava Unije u pogledu unutarnjeg tržišta u područjima navedenima u Prilogu I. Uredbe.

Usluge Ugostiteljstvo i pružanje usluga u turizmu

Ugostiteljstvo i pružanje usluga u turizmu

UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA U UGOSTITELJSTVU - RESTORANI, BAROVI, CATERING OBJEKTI I OBJEKTI…

Turizam

Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije

Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije

Turizam Cikloturizam

Cikloturizam

Županija prikrivenih draži Bjelovarsko-bilogorska županija najistočnija je županija središnje…

Gradovi i općine

Gradovi i općine

Bjelovarsko-bilogorsku županiju čine 5 gradova i 18 općina. Gradovi: Bjelovar, Čazma, Daruvar,…

Usluge Besplatna pravna pomoć

Besplatna pravna pomoć

Postupak i uvjeti za ostvarivanje besplatne pravne pomoći Primarna pravna pomoć Postupak za…

Usluge Promet

Promet

Licencije Zahtjev za izdavanje licencije za prijevoz tereta i putnika u unutarnjem cestovnom…

Usluge Obrtni registar

Obrtni registar

Obrt Obrt - u smislu odredbi Zakona o obrtu samostalno i trajno obavljanje dopuštenih…