ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Članak 3. Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije imaju političke stranke i nezavisni vijećnici koji su prema konačnim rezultatima izbora za Županijsku skupštinu Bjelovarsko-bilogorske županije dobile mjesto člana u Skupštini. Članak 4. Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima pripadaju sredstva za svakog člana Skupštine u jednakom iznosu, a za svakog člana Skupštine podzastupljenog spola (žene) i naknada u visini od 10% iznosa utvrđenog za svakog pojedinog člana Skupštine. Članak 5. Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos za svakog člana Skupštine: - ukupni broj članova Skupštine: 39 - broj članova Skupštine podzastupljenog spola (žene): 8 - iznos sredstava po pojedinom članu Skupštine je 1.373,86 kn, odnosno za članove podzastupljenog spola (žene) 1.551,28 kn Pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta članova u Skupštini prema konačnim rezultatima izbora iz članka 4. ove Odluke, te nezavisnim vijećnicima izabranim s liste grupe birača, a sukladno iznosima kako slijedi: Tablica 1. STRANKA BROJ M Ž PRAVO ČL. 4. PRAVO ČL. 5. TROMJESEČNI UKUPNO VIJEĆNIKA ST. 1 ZAKONA ZAKONA IZNOS PRAVO HDZ 10 9 1 12.364,83 1.551,28 13.916,12 55.664,48 SDP 3 2 1 2.747,72 1.551,28 4.299,00 17.196,00 HSLS 3 3 0 4.121,58 0,00 4.121,58 16.486,32 SU 1 0 1 0,00 1.551,28 1.551,28 6.205,12 HSS 1 1 0 1.373,86 0,00 1.373,86 5.495,44 HSU 1 1 0 1.373,86 0,00 1.373,86 5.495,44 HNS 1 1 0 1.373,86 0,00 1.373,86 5.495,44 DP 2 1 1 1.373,86 1.551,28 2.925,14 11.700,56 DHSS 2 2 0 2.747,72 0,00 2.747,72 10.990,88 NSH 1 0 1 0,00 1.551,28 1.551,28 6.205,12 BUZ 1 1 0 1.373,86 0,00 1.373,86 5.495,44 GLAS 1 0 1 0,00 1.551,28 1.551,28 6.205,12 HSS BRAĆE RADIĆ 1 1 0 1.373,86 0,00 1.373,86 5.495,44 DEMOKRATI 1 0 1 0,00 1.551,28 1.551,28 6.205,12 REFORMISTI 1 1 0 1.373,86 0,00 1.373,86 5.495,44 DB NL 2 2 0 2.747,72 0,00 2.747,72 10.990,88 VIJEĆNICI KOJI NE PRIPADAJU NITI JEDNOJ POLITIČKOJ STRANCI 5 4 1 5.495,44 1.551,28 7.046,72 28.186,88 VIJEĆNICI S KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA (Nositelj kandidacijske liste: Obrad Komlenić) 2 2 0 2.747,72 0,00 2.747,72 10.990,88 - Obrad Komlenić 1.373,86 5.495,44 - Vanja Ficnar 1.373,86 5.495,44 UKUPNO 39 31 8 42.589,75 12.410,24 55.000,00 220.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=