ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 11 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK ka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 5. ove Odluke, pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati. Sredstva za jednog člana s liste HDZ-a, za tri člana s liste HSLS-a i jednog člana sa zajedničke liste Damir Bajs NL i koalicijski partneri, a koji nisu članovi niti jedne od političkih stranaka koje su predložile zajedničke liste, u ukupnom godišnjem iznosu od 28.186,88 kn sukladno broju ostvarenih vijećničkih mjesta, raspoređuju se političkim strankama sukladno stavku 1. ovog članka kako slijedi: Članak 6. Ako je sa zajedničke liste koju su predložile dvije ili više političkih stranaka, prema konačnim rezultatima izbora, izabran član Skupštine koji nije član niti jedne od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu, sredstva za tog člana Skupštine raspoređuju se političkim strankama koje su predložile zajedničku listu sukladno njihovu sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, razmjerno broju osvojenih mjesta članova Skupštine. Sporazum iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Skupštini. U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaTablica 2. STRANKA BROJ MUŠKARCI ŽENE TROMJESEČNI UKUPAN VIJEĆNIKA IZNOS IZNOS HDZ 1 1 0 1.373,86 5.495,44 HSLS 3 2 1 4.299,00 17.196,00 DAMIR BAJS NL 2 2 0 217,54 870,16 HNS 1 1 0 108,76 435,04 HSS 1 1 0 108,76 435,04 HSU 1 1 0 108,76 435,04 HSS BRAĆE RADIĆ 1 1 0 108,76 435,04 DEMOKRATI 1 0 1 125,94 503,76 NSH 1 0 1 125,94 503,76 BUZ 1 1 108,76 435,04 GLAS 1 0 1 125,94 503,76 SU 1 0 1 125,94 503,76 REFORMISTI 1 1 0 108,76 435,04 UKUPNO 16 11 5 7.046,72 28.186,88 Ukupan iznos koji pripada svakoj političkoj stranci i nezavisnim vijećnicima sukladno tablici 1. iz članka 5. i tablici 2. iz članka 6. naveden je u sljedećoj tablici: Tablica 3. STRANKA BROJ M Ž TROMJESEČNI UKUPNO VIJEĆNIKA IZNOS PRAVO HDZ 10 (+1) 9 (+1) 1 15.289,98 61.159,92 SDP 3 2 1 4.299,00 17.196,00 HSLS 3 (+3) 3 (+2) (+1) 8.420,58 33.682,32 DP 2 1 1 2.925,14 11.700,56 DHSS 2 2 0 2.747,72 10.990,88 DB NL 2 (+1) 2 (+1) 0 2.965,26 11.861,04 SU 1 0 1 1.677,22 6.708,88 HSS 1 1 0 1.482,62 5.930,48 HSU 1 1 0 1.482,62 5.930,48 HNS 1 1 0 1.482,62 5.930,48 NSH 1 0 1 1.677,22 6.708,88 BUZ 1 1 0 1.482,62 5.930,48 GLAS 1 0 1 1.677,22 6.708,88 HSS BRAĆE RADIĆ 1 1 0 1.482,62 5.930,48 DEMOKRATI 1 0 1 1.677,22 6.708,88

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=