ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 16 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Temeljem Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti ("Narodne novine", broj 43/11 i 06/13) Županijska skupština Bjelovarskobilogorske županije imenovala je Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Bjelovarskobilogorske županije. Sukladno navedenom Pravilniku, Povjerenstvo je dužno donijeti godišnje izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe koje dostavlja Ministarstvu zdravstva, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i nadležnom tijelu Bjelovarsko-bilogorske županije. Nositelj izrade: Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade Predlagatelj: Župan 7. Odluka o dodjeli javnih priznanja Bjelovarskobilogorske županije za 2022. godinu Odlukom o javnim priznanjima Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 5/96 i 29/09) utvrđena su javna priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije, te uvjeti i način njihove dodjele. Javna priznanja su: Povelja počasnom građaninu Bjelovarskobilogorske županije, Povelja Bjelovarsko-bilogorske županije, Plaketa "Tihomir Trnski", Medalja Bjelovarsko-bilogorske županije. Odbor za dodjelu povelja i priznanja prema postupku opisanom spomenutom Odlukom predložiti će Županijskoj skupštini na raspravu prijedloge za dodjelu pojedinih priznanja. Nositelj izrade: Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove Predlagatelj: Odbor za dodjelu povelja i priznanja 8. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2021. godinu Prema članku 17. stavku 3. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19) izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu Predlagatelj: Župan 9. Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2022. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20) i Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije razmatra i donosi navedene dokumente. Nositelj izrade: Služba ureda župana MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite Predlagatelj: Župan II. TROMJESEČJE 10. Izvješće o stanju sigurnosti u 2021. godini S ciljem upoznavanja opće sigurnosti u Bjelovarskobilogorskoj županiji, te unapređenja iste, izradit će se Izvješće o stanju sigurnosti u 2021. godini. Nositelj izrade: MUP RH – PU Bjelovarsko-bilogorska Služba ureda župana Predlagatelj: Župan 11. Izvješće o radu sa financijskim pokazateljima ustanova i trgovačkih društava za 2021. godinu: - Javne ustanove "Regionalna agencija Bjelovarskobilogorske županije" - Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, - Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, - Bjelovarskog sajma, - Us tanove za profes ionalnu rehabi l i taci ju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Suvenir Arbor" i zaštitne radionice "Suvenir Arbor Vitae" d.o.o., - Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, - Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije. Bjelovarsko-bilogorska županija je osnivač navedenim ustanova, te stoga Županijskoj skupštini podnosi informaciju o radu i poslovanju istih u 2021. godini na razmatranje. Nositelj izrade: Upravni odjeli i službe Bjelovarsko-bilogorske županije, te ustanove i trgovačka društva Predlagatelj: Župan 12. Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2021. godinu - Opća bolnica Bjelovar, - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=