ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 17 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK - Ljekarna Bjelovar, - Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, - Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, - Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije. Izvješće će obuhvatiti rad i poslovanje zdravstvenih ustanova. Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade Zdravstvene ustanove Predlagatelj: Župan 13. Izvješće o radu i poslovanju Doma za starije osobe Bjelovar za 2021. godinu Analiza rada, aktivnosti i poslovanja Doma za starije osobe Bjelovar za 2021. godinu. Nositelj izrade: Dom za starije osobe Bjelovar Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Predlagatelj: Župan 14. Izvješće o radu Društva Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji djeluje Županijsko društvo Crvenog križa, te Gradska društva Crvenog križa u Bjelovaru, Čazmi, Daruvaru, Garešnici i Grubišnom Polju s ciljem ostvarivanja humanitarnih akcija i programa od opće koristi. Temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu ("Narodne novine", broj 71/10, 136/20) Županija je u obvezi financirati rad Društva. Nositelj izrade: Društvo Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Predlagatelj: Župan 15. Izvješće o radu i poslovanju Kulturnog centra Mato Lovrak za 2021. godinu Analiza rada, poslovanja, aktivnosti i održanih manifestacija u Kulturnom centru Mato Lovrak za 2021. godinu. Nositelj izrade: Kulturni centar Mato Lovrak Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Predlagatelj: Župan 16. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i objedinjenih izvješća jedinica lokalne samouprave za 2021. godinu Sukladno članku 173. stavak 4. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 84/21) izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samoupravu dužno je dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave Ministarstvu do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Predlagatelj: Župan 17. Izvješće o dodjeli bespovratnih potpora Bjelovarsko-bilogorske županije za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini Za potrebe upoznavanja Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije izraditi će se izvješće o dodjeli bespovratnih sredstava potpora Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini. Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti Predlagatelj: Župan 18. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu Člankom 89. stavkom 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) propisano je da župan podnosi Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Nositelj izrade: Upravni odjel za financije Predlagatelj: Župan 19. Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2021. godinu Analiza rada, aktivnosti, manifestacije, sportska događanja te promicanje i razvoj sporta na području Bjelovarsko-bilogorske županije Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Predlagatelj: Župan 20. Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=