ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 18 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Analiza rada, aktivnosti, manifestacije, kulturna događanja te promicanje i razvoj kulture na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Predlagatelj: Župan 21. Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u školstvu za 2021. godinu Analiza rada i aktivnosti u području školstva Bjelovarsko-bilogorske županije. Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Predlagatelj: Župan 22. Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu Analiza rada i aktivnosti u području socijalne skrbi Bjelovarsko-bilogorske županije. Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Predlagatelj: Župan 23. Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u zdravstvu za 2021. godinu Analiza rada i aktivnosti u području zdravstva Bjelovarsko-bilogorske županije. Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade Predlagatelj: Župan 24. Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar za 2021. godinu Analiza rada i aktivnosti u području Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar. Nositelj izrade: Služba ureda župana Predlagatelj: Župan 25. Izvješće o radu i poslovanju JU Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini Bjelovarsko-bilogorska županija je osnivač JU Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije te stoga Županijskoj skupštini podnosi Informaciju o radu i poslovanju u 2021. godini na razmatranje. Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Upravno vijeće JU Zavoda za prostorno uređenje BBŽ Predlagatelj: Župan 26. Izvješće o radu i poslovanju Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini Bjelovarsko-bilogorska županija je osnivač Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije te stoga Županijskoj skupštini podnosi Informaciju o radu i poslovanju u 2021. godini na razmatranje. Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Predlagatelj: Župan 27. Izvješće o radu i poslovanju JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini Bjelovarsko-bilogorska županija je osnivač JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarskobilogorske županije te stoga Županijskoj skupštini podnosi Informaciju o radu i poslovanju u 2021. godini na razmatranje. Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Upravno vijeće JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Predlagatelj: Župan III. TROMJESEČJE 28. Izvješće o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 01. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan dva puta na godinu podnosi izvješće o svom radu Županijskoj skupštini i to do 15. srpnja tekuće godine, za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine i do 15. siječnja za razdoblje srpanj-prosinac tekuće godine. Nositelj izrade: Upravni odjeli i službe Bjelovarsko-bilogorske županije Predlagatelj: Župan

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=