ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 20 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Bjelovarsko-bilogorska županija je osnivač Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Suvenir Arbor" i zaštitne radionice "Suvenir Arbor Vitae", te stoga podnosi Županijskoj skupštini Programa rada i financijski plan za 2023. godinu. Nositelj izrade: Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom "Suvenir Arbor" i zaštitna radionica "Suvenir Arbor Vitae" Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti Predlagatelj: Župan 37. Poslovni i financijski plan Bjelovarskog sajma d.o.o. za 2023. godinu Bjelovarski sajam d.o.o. u većinskom (60%-tnom) je vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije, te stoga podnosi Županijskoj skupštini Poslovni i financijski plan za 2023. godinu. Nositelj izrade: Bjelovarski sajam d.o.o. Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti Predlagatelj: Župan 38. Program rada i financijski plan Javne ustanove "Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije" za 2023. godinu Osnivač Javne ustanove "Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije" je Bjelovarsko-bilogorska županija koja i sufinancira njezin rad, stoga podnosi Županijskoj skupštini Program rada i financijski plan za 2023. godinu Nositelj izrade: Javna ustanova "Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije" Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti Predlagatelj: Župan 39. Godišnji program rada i financijski plan JU Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu te projekcija za 2024. i 2025. godinu Bjelovarsko-bilogorska županija je osnivač JU Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije te stoga podnosi Županijskoj skupštini Program rada i financijski plan za 2023. te projekciju za 2024. i 2025. godinu na razmatranje. Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije Predlagatelj: Župan 40. Godišnji program rada i financijski plan Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu te projekcija za 2024. i 2025. godinu Bjelovarsko-bilogorska županija je osnivač Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije te stoga podnosi Županijskoj skupštini Program rada i financijski plan za 2023. te projekciju za 2024. i 2025. godinu na razmatranje. Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije Predlagatelj: Župan 41. Godišnji program rada i financijski plan JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu te projekcija za 2024. i 2025. godinu Bjelovarsko-bilogorska županija je osnivač JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije te stoga podnosi Županijskoj skupštini Program rada i financijski plan za 2023. te projekciju za 2024. i 2025. godinu na razmatranje. Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bi logorske županije Predlagatelj: Župan 42. Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2023. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2023. godinu Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20) i Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije razmatra i donosi navedene dokumente. Nositelj izrade: Služba ureda župana MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite Predlagatelj: Župan

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=