ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 21 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK 43. Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2023. godini; Jačanje konkurentnosti gospodarstva i obrtništva, kako bi se zadržala postojeća radna mjesta i otvorila nova na području Bjelovarsko-bilogorske županije kroz bespovratne potpore za razvoj gospodarstva i obrtništva. Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti Predlagatelj: Župan 44. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Bjelovarsko-bilogorske županije u 2023. godini; Sukladno članku 49. stavku 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18, 98/19 i 112/19) propisuje se obaveza donošenja Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2023. godini. Programom se propisuje korištenje namjenskih prihoda Županijskog proračuna za 2023. godinu ostvarenih od zakupa, zakupa ribnjaka, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja poljoprivrednog zemljišta na korištenje izravnom pogodbom na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu Predlagatelj: Župan 45. Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu Članak 40. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) propisuje da župan utvrđuje prijedlog proračuna i podnosi ga predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine. Temeljem članka 42. Zakona predstavničko tijelo donosi proračun do kraja tekuće godine za iduću proračunsku godinu. Nositelj izrade: Upravni odjel za financije Predlagatelj: Župan 46. Program javnih potreba u školstvu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2023. godinu Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 30/11, 5/15, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) županija osigurava sredstva za financiranje javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu iz svog proračuna. Stoga će Županijska skupština donijeti Program javnih potreba u školstvu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2023. godinu. Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Predlagatelj: Župan 47. Program javnih potreba u kulturi u Bjelovarskobilogorskoj županiji za 2023. godinu Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 47/91, 27/93, 38/09) propisano je da županija donosi program javnih potreba u kulturi od zajedničkog interesa za općine i gradove na njezinom području, te županiju kao cjelinu, usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog kulturnog razvitka općina i gradova na njenom području i županije kao cjeline, utvrđuje odnose u financiranju kulture pojedinih općina i gradova na području županije i županije kao cjeline te usklađuje razvitak. Program javnih potreba u kulturi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2023. godinu donijeti će Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije. Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Predlagatelj: Župan 48. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2023. godinu Sukladno Zakonu o sportu ("Narodne novine", broj 71/16, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) i Zakonu o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", broj 76/93, 11/94, 38/09) Bjelovarsko-bilogorska županija osigurava financijska sredstava za ostvarivanje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za realizaciju programa i aktivnosti. Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Predlagatelj: Župan 49. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 7/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) utvrđene su obveze Bjelovarsko-bilogorske županije u odnosu na zadovoljavanje javnih potreba u području socijalne skrbi. Program će sadržavati osnovu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=