ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 23 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20 i 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022. godine usvaja ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU Članak 1. Kako bi se utvrdilo stanje sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih snaga zaštite i spašavanja, Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorska usvaja analizu stanja sustava civilne zaštite Bjelovarskobilogorske županije za 2021. godinu. Članak 2. Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. Reagiranje operativnih snaga sustava civilne zaštite nastavlja se na djelovanje žurnih službi i redovnih snaga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kada one svojim sposobnostima nisu u mogućnosti spriječiti nastanak i/ili razvoj velike nesreće i katastrofe. Ova analiza sustava civilne zaštite uključuje sve poduzete aktivnosti tijekom 2021. godine i to kako u području zaštite i spašavanja tako i u području zaštite od požara te ostalih organiziranih sustava zaštite. Temeljem postojećih planskih dokumenata, utvrđene su moguće opasnosti od elementarnih nepogoda te ostalih katastrofa koje mogu prijetiti Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Sukladno tome, definirane su postojeće raspoložive snage za civilnu zaštitu te su procijenjene mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijma. U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i službe koje se u okviru svojih redovnih djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, a nakon toga se prema potrebi uključuju udruge, poduzeća te sve ostale pravne i fizičke osobe. Članak 3. Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije usvojila je Odluku o utvrđivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Odlukom su određene sljedeće pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite: 1. Stožer civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije, 2. Vatrogasna zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije sa pripradajućim dobrovoljnim vatrogasnim društvima, 3. Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar, 4. Hrvatski crveni križ – Županijsko društvo. 5. Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije 6. Opća bolnica Bjelovar 7. Specijalna bolnica Daruvarske toplice 8. Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije 9. Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije 10. Županijska uprava za ceste 11. Ceste d.d. Bjelovar 12. Čazmatrans – Putnički prijevoz d.o.o. Bjelovar 13. Bjelovarsko-bilogorske vode d.o.o. Bjelovar 14. Vodoprivreda d.d. Daruvar 15. Hidroregulacija d.d. Bjelovar 16. Nacional d.o.o. Bjelovar 17. AEKS d.o.o. Ivanić Grad 18. MC Čišćenje d.o.o. Sisak 19. Agroproteinka d.d. Sesvete. Članak 4. Za proteklo jednogodišnje razdoblje analizira se i stanje i provedene aktivnosti pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite iz članka 3. ove Analize. Stožer civilne zaštite Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Za područje Bjelovarsko-bilogorske županije umjesto Stožera zaštite i spašavanja i Zapovjedništva civilne zaštite, sukladno novom Zakonu o sustavu civilne zaštite, Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera ("Županijski glasnik", 6/20). U Stožer civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije imenovano je 15 članova. Također, donesen je Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", 6/20) te je, sukladno izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite i pojavi virusa COVID-19, donesen Poslovnik o načinu rada Stožera civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", 6/20).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=