ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 31 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK Daruvarske Toplice - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Daruvar Primarna djelatnost Daruvarskih toplica je zdravstvena djelatnost. Na odjelima se obavlja liječenje akutnih i kroničnih stanja i bolesti uz primjenu fizikalne i rehabilitacijske medicine. Specijalistička konzilijarna zdravstvena zaštita organizirana je na području fizikalne i rehabilitacijske medicine u dvije ambulante koje rade svaki dan osim subote i nedjelje. Dijagnostički laboratorij organiziran je na području medicinske biokemije – hematologije. Služba medicinskih programiranih aktivnih odmora organizirana je kao oblik prevencije s ciljem unaprjeđenja zdravlja uz primjenu programiranja sadržaja kineziološke rekreacije, a povezana je s podizanjem nivoa opće radne sposobnosti. Opća bolnica Bjelovar Civilna zaštita organizira se i provodi u Općoj bolnici u cilju spšavanja ljudi, materijalnih i drugih dobara od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i obavlja sljedeće zadatke: - organizira i priprema mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, - pravovremeno se uključuje u provođenju mjera zaštite i spašavanja, - sudjeluje u otklanjanju i sprječavanju nastajanja i širenja naknadnih posljedica usred ugroze života i zdravlja zaposlenika i pacijenata u Općoj bolnici. Broj timova za sudjelovanje u mjerama civilne zaštite: četiri tima s ukupno 37 djelatnika. Uslijed pandemije korona virusa bolnica se našla pred novim izazovima, jer pruža potrebnu skrb većem broju bolesnika s bolešću COVID-19. Društvo Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije Društvo Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije obavlja sljedeće aktivnosti: - organiziranje akcija prikupljanja krvi, - rad sa mladima, - humanitarna pomoć, - priprema i djelovanje u katastrofama, - ostale planirane aktivnosti. Jedan tim sa 5 djelatnika za sudjelovanje u provedbi mjera civilne zaštite. Četiri vozila i sljedeća oprema za angažiranje u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća: deke, madraci, vreće za spavanje, isušivači, medicinski kompleti. Uslijed pandemije korona virusa Crveni križ će se po potrebi uključivati u druge aktivnosti, kao što su obilazak i dostava hrane osobama u samoizolaciji, kojima je to nužno i koji nemaju nikoga. Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Bjelovar Kontinuirano uvježbavanje članova Hrvatske gorske službe spašavanja za učinkovito pružanje pomoći u akcijama spašavanja ljudi u svim uvjetima. Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske županije, a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica. Stanica Bjelovar trenutno broji 24 aktivna članova: 8 gorskih spašavatelja, od toga 1 kandidata za instruktora Hrvatske gorske službe spašavanja, 3 spašavatelja, 12 pripravnika i 1 suradnika. Planirane aktivnosti tijekom 2022. godine: - Primiti 3-5 novih članova HGSS stanice Bjelovar i osposobiti ih za sve vrste akcija spašavanja. Razviti organizacijske i druge sposobnosti do razine preuzimanja i vođenja svih tipova akcija spašavanja. - Osposobiti sve pripadnike Gorske službe spašavanja za usklađeno djelovanje s ostalim organizacijama i resursima u sustavu Civilne zaštite i drugih javnih službi koje posredno ili neposredno sudjeluju u akcijama spašavanja. - Održavanje potrebnih znanja i sposobnosti pripadnika Stanice, kao i stavljanje Stanice kao cjeline u realne uvjete, kroz koje se Stanica provjerava, ali se postiže i uigranost i razvija neophodan timski rad. - Osigurati specijalističko školovanje i školovanje instruktorskog i zapovjednog kadra. Osposobljavanje i licenciranje članova Stanice za specijalne zadaće (složene helikopterske akcije iz helikoptera, te vođenje potrage i rad sa potražnim psima te spašavanje iz divljih voda i poplava). - Sudjelovanje na državnim vježbama u organizaciji HGSS-a: • Vježba stijenskog spašavanja • Vježba spašavanja iz speleoloških objekata • Vježba spašavanja u zimskim uvjetima • Vježba potrage • Vježba spašavanja iz divljih voda i poplava - Vježbe u organizaciji HGSS Stanice Bjelovar (stanične i međustanične vježbe) • Vježba stijenskog spašavanja (Kalnik) • Vježba spašavanja iz speleoloških objekata • Vježba potrage • Vježba spašavanja sa visokih objekata (tvornica Baumit) • Zajednička vježba svih žurnih službi Bjelovarsko bilogorske županije • Održavanje tjednih treninga na penjalištu vodotornja Borik (Bjelovar) - Preventivno djelovanje

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=