ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 32 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 • Ažuriranje, uređivanje i tiskanje planinarskih karata područja Bilogora i zapadni Papuk • Dežurstva u NP Paklenica, NP Mljet i Park prirode Bikovo • Osiguravanje sportskih događaja neurbanim uvjetima: brdske trkačke utrke (Bilogora Trail i Ždral Trail Papuk), brdska biciklistička utrka XCM Terezijaner, penjački maraton Kalnik, konjička utrka Čazma, utrka lađa (Neretva). - nabava opreme neophodne za operativnost Stanice, • oprema za stijensko spašavanje, • oprema za speleološko spašavanje • oprema za potrage - nabava kombi vozila, - izgradnja nadstrešnice za vozila u Bjelovaru. Za funkcioniranje i ostvarenje planiranih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Bjelovar u 2022. godini u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije osigurano je 100.000 kuna. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE Udruge od značaja za sustav civilne zaštite za područje Bjelovarsko-bilogorske županije: 1. Lovački savez Bjelovarsko-bilogorske županije, 2. Županijski športsko ribolovni savez Bjelovar, 3. Savez izviđača Bjelovarsko-bilogorske županije. Lovački savez Bjelovarsko-bilogorske županije Lovački savez Bjelovarsko-bilogorske županije kao članica Hrvatskog lovačkog saveza ima 5 lovnih ureda i to u Bjelovaru, Čazmi, Daruvaru, Garešnici i Grubišnom Polju sa 54 članice u koje je učlanjeno oko 1800 lovaca. Ciljevi Saveza jesu: - promidžba lovstva kao organizirane djelatnosti na principima očuvanja i zaštite okoliša te poštivanja prirodnih i društvenih pravila, - unapređenje lovnog odgoja i izobrazbe te razvoj lovne etike među lovcima, - razvoj i unapređenje lovne kinologije i lovnog streljaštva, - uzgoj, zaštita i lov divljači, - zaštita interesa te pomoć u organizaciji i djelovanju svojih članova, - njegovanje i razvijanje lovne etike na tradiciji lova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i u Republici Hrvatskoj, - utjecaj na donošenje propisa iz oblasti lovstva i drugo. Županijski športsko ribolovni savez Bjelovar Športski ribolovni savez djeluje na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Članice Saveza su Ovlaštenici ribolovnog prava, a to su ZŠUD Bjelovar, ZŠRD Čazma, ŠRD Daruvar, ZŠRD Garešnica te ZŠRD Grubišno Polje. Površina voda kojom gospodare naši ovlaštenici iznosi oko 220 ha. U Savezu je registrirano 1500 članova svih dobnih skupina sa plaćenim ribolovnim dozvolama. Osnovna djelatnost Saveza je športska aktivnost u svim kategorijama, organizacija ribičkih i ribočuvarskih ispita te organizacija okruglih stolova, sa tematikom iz ribolova, zaštite voda i prirode. Cilj je i uključivanje i edukacija mladih populacija u športskom ribolovu, kao i prezentacija naših ribolovnih voda kao dijela ukupne turističke ponude Bjelovarskobilogorske županije. Savez izviđača Bjelovarsko-bilogorske županije Na području Bjelovarsko-bilogorske županije djeluje Savez izviđača Bjelovarsko-bilogorske županije. Savez danas čini samo Odred izviđača Garešnica koji trenutno broji 35 članova mlađe, srednje i starije dobi. Tu je još i Udruga skauta "Sv. Juraj" Bjelovar, koja je istupila iz Saveza izviđača BBŽ i djeluje samostalno pod okriljem Saveza izviđača Hrvatske, najveće nacionalne udruge koja se bavi izvaninstitucionalnim odgojem i obrazovanjem djece i mladih, s ciljem – naučiti djecu i mlade živjeti i djelovati u harmoniji s prirodom, razvijati svijest o njenom značaju za nas te razvijati kreativnost, znanje i vještine djece kao glavni preduvjet njihovog međusobnog razumijevanja i tolerancije te doprinosa svojoj životnoj okolini. Udruga skauta "Sv. Juraj" Bjelovar okuplja stotinjak učenika svih bjelovarskih osnovnih i nekih srednjih škola. Misija Udruge: - pomoći djeci i mladim ljudima da odrastu u samostalne, sretne, uspješne, ispunjene i odgovorne ljude na korist sebi, svojoj obitelji, zajednici i čovječanstvu u cjelini te da ih naučimo životu u prirodi. Ciljevi Udruge: - okupljanjem djece i mladeži pridonositi njihovom razvoju na dostizanju punih fizičkih, umnih, društvenih i duhovnih potencijala, kao pojedinaca, kao odgovornih građana i kao članova lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice. Članak 4. Edukacija stanovništva Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite. Katastrofe, kao specifična krizna stanja javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom),

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=