ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 35 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Bjelovarsko-bilogorsku županiju u 2021. godini I. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Bjelovarsko-bilogorsku županiju u 2021. godini. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 920-01/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-1 Bjelovar, 11. ožujak 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 28. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je ZAKLJUČAK o prihvaćanju Programa rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu I Prihvaća se Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu. II Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 021-06/21-01/31 URBROJ: 2103/1-01-22-02 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 29. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine, donijela je ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu I Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu. II Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/47 URBROJ: 2103/1-01-22-22 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 30. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine, donijela je ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu I Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Bjelovarskobilogorske županije za 2021. godinu. II Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 520-01/12-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-106 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=