ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 36 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 31. Temeljem članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Rovišće za ugovaranje dodatnih vantroškovničkih radova na matičnoj školi u sklopu provedbe projekta energetske obnove I. Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Rovišće za ugovaranje dodatnih vantroškovničkih radova na matičnoj školi u sklopu provedbe projekta energetske obnove. II. Dodatni radovi odnose se na građevinsko-obrtničke radove u iznosu od 707.387,47 kuna (bez PDV-a) ili 884.234,34 kuna s PDV-om. Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K000085 Projekti energetske obnove OŠ, pozicija PR00647, konto 451. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-57 U Bjelovaru, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 32. Temeljem članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Domu učenika srednjih škola Bjelovar na utrošak viška prihoda iz 2021. godine I. Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Domu učenika srednjih škola Bjelovar na utrošak viška prihoda iz 2021. godine u iznosu od 811.910,00 kuna. II. Višak prihoda iz 2021. godine Dom učenika srednjih škola Bjelovar utrošit će na sanaciju kupaonica i sanitarni čvor, opremanje kuhinje, zamjenu venecijanera i madraca te sudske troškove, shodno zahtjevu Doma učenika srednjih škola Bjelovar, KLASA: 602-02/2202/01, URBROJ: 2103-70-01-22-5 od 11. veljače 2022. godine. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-36 U Bjelovaru, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 33. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), Županijska skupština Bjelovarskobilogorske županije na 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je ZAKLJUČAK o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini I. Prihvaća se Godišnje izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 320-02/22-02/2 URBROJ: 2103/1-01-22-3 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=