ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 41 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK 2. P o z i t i v n i j . d . o . o . , p r o g r ams k i s a d r ž a j "Informacija&inspiracija" – u iznosu od 70.000,00 kuna 3. Bjelovar live d.o.o., programski sadržaj "Vijesti iz Bjelovarsko-bilogorske županije" – u iznosu od 58.000,00 kuna 4. Bjelovar-info medij, programski sadržaj "Predstavljanje glavnih odrednica BBŽ u smjeru razvoja i jačanja za bolju budućnost stanovnika" – u iznosu od 34.000,00 kuna 5. Galea d.o.o., programski sadržaj "Županija" – u iznosu od 20.000,00 kuna. Radio 1. Alfa radio, programski sadržaj "(Bjelovarsko-bilogorska županija) Srce Hrvatske" uz dodatak "U središtu" – u iznosu od 129.850,00 kuna 2. Informativni centar – Hrvatska radio postaja Čazma d.o.o., programski sadržaj "Naša županija" – u iznosu od 84.800,00 kuna 3. Krugoval Garešnica, programski sadržaj "Bjelovarsko-bilogorske županijske minute" – u iznosu od 39.750,00 kuna 4. Radio Daruvar d.o.o., programski sadržaj "Reci to glasno – aktualno iz županije" – u iznosu od 34.450,00 kuna 5. Radio Grubišno Polje, programski sadržaj "Županija i vi" – u iznosu od 29.150,00 kuna. II. Ova Odluka objavit će se u "Županijskom glasniku" i na mrežnim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije. KLASA: 030-03/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-7 Bjelovar, 4. ožujka 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 4. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 28. veljače 2022. godine donosi ODLUKU o organizaciji besplatnog ljetovanja učenika s područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu Članak 1. Bjelovarsko-bilogorska županija organizirat će besplatno ljetovanje učenika osnovnih škola koji su slabog imovinskog stanja, za što je osigurala sredstva u svom Proračunu za 2022. godinu na poziciji A000290 Besplatno ljetovanje djece. Članak 2. Ljetovanje će biti organizirano za 70 (slovima: sedamdeset) učenika u razdoblju od 11. srpnja do 25. srpnja 2022. godine u dvije smjene po sedam dana. Članak 3. Priprema, organizacija i realizacija ljetovanja iz ove Odluke, te sigurnost učenika povjerava se Osnovnoj školi Dežanovac. Članak 4. Međusobni odnosi između Bjelovarsko-bilogorske županije i Osnovne škole Dežanovac u realizaciji ovog projekta biti će regulirani posebnim Ugovorom. Članak 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/22-14/1 URBROJ: 2103-09-22-2 Bjelovar, 28. veljače 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 5. Na temelju članka 23. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o ovlaštenicima poslodavca za zaštitu na radu Članak 1. Ovom Odlukom Župan Bjelovarsko-bilogorske županije obavljanje poslova zaštite na radu prenosi na ovlaštene predstavnike poslodavca. Za neposrednog ovlaštenika imenuju se: - Ivana Legin, pročelnica Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove Bjelovarsko-bilogorske županije; - Mirjana Posavac, pročelnica Službe ureda župana Bjelovarsko-bilogorske županije; - Andrea Bengez, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade Bjelovarsko-bilogorske županije;

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=