ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 42 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 - Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i obrazovanje Bjelovarsko-bilogorske županije; - Melita Polančec Lukinec, službenica koja privremeno obavlja dužnost pročelnika Službe za unutarnju reviziju Bjelovarsko-bilogorske županije; - Suzana Raguž Pehar, pročelnica Upravnog odjela za financije Bjelovarsko-bilogorske županije; - Zlatko Pavičić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu Bjelovarsko-bilogorske županije; - Arijana Andri, službenica koja privremeno obavlja dužnost pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Bjelovarsko-bilogorske županije; - Martina Posavac Ćurić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti Bjelovarsko-bilogorske županije; - Zvjezdana Stella Horvatinčić, pročelnica Upravnog odjela za poslove državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 2. Ovlaštenici će u okviru ovlaštenja obavljati poslove prema članku 24. Zakona o zaštiti na radu. Ovlaštenici će navedene poslove obavljati u okviru redovnog radnog vremena prema ukazanim prioritetima i potrebama za obavljanje tih poslova. Članak 3. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ovlaštenicima poslodavca za zaštitu na radu, KLASA: 080-01/21-01/71, URBROJ: 2103-09-21-2 od 03. studenoga 2021. godine. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/71 URBROJ: 2103-09-22-8 Bjelovar, 24. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 6. Na temelju članka 23. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite ("Narodne novine", broj 126/19 i 17/20) te članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije, donio je ODLUKU o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera Članak 1. U Odluci o osnivanju Stožera civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera, KLASA: 080-01/15-01/23, URBROJ: 2103-09-22-25 od 12.siječnja 2022. mijenja se članak 7 i to na način da se: - razrješava dužnosti člana Stožera Dalibor Jurina, službenik koji je privremeno obavljao dužnost pročelnika Upravnog odjela za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti, a na njegovo mjesto za člana Stožera imenuje se Martina Posavac Ćurić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti - razrješava se dužnosti člana Stožera Snježana Mišir, službenica koja je privremeno obavljala dužnost pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade, a na njezino mjesto za člana Stožera imenuje se Andrea Bengez, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade - razrješava se dužnosti člana Stožera Ivana Sabljak Murlin, službenica koja je privremeno obavljala dužnost pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prorode, a na njezino mjesto imenuje se Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i obrazovanje. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/15-01/23 URBROJ: 2103-09-22-26 Bjelovar, 20. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 7. Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini ("Narodne novine", broj 147/21) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=