ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 49 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 1. Melita Polančec Lukinec, službenica koja privremeno obavlja dužnost pročelnika Službe za unutarnju reviziju Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje se za članicu Radne skupine za unutarnju reviziju Hrvatske zajednice županija. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/10 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 18. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 17. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju člana Radne skupine za obranu od tuče Hrvatske zajednice županija Članak 1. Zlatko Pavičić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje se za člana Radne skupine za obranu od tuče Hrvatske zajednice županija. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/14 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 18. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 18. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju člana Radne skupine za poljoprivredu i ruralni razvoj Hrvatske zajednice županija Članak 1. Zlatko Pavičić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje se za člana Radne skupine za poljoprivredu i ruralni razvoj Hrvatske zajednice županija. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/9 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 18. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 19. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članice Radne skupine za odnose s javnošću Hrvatske zajednice županija Članak 1. Mirjana Posavac, pročelnica Službe ureda župana Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje se za članicu Radne skupine za odnose s javnošću Hrvatske zajednice županija. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/11 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 18. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 20. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju člana Radne skupine za informatiku i digitalizaciju Hrvatske zajednice županija

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=