ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 50 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Članak 1. Igor Zvonar, voditelj Pododsjeka za informatičke i tehničke poslove pri Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje se za člana Radne skupine za informatiku i digitalizaciju Hrvatske zajednice županija. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/19 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 18. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 21. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članice Radne skupine za obrazovanje i kulturu Hrvatske zajednice županija Članak 1. Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i obrazovanje Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje se za članicu Radne skupine za obrazovanje i kulturu Hrvatske zajednice županija. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/6 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 18. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 22. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članice Radne skupine za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno uređenje Hrvatske zajednice županija Članak 1. Martina Posavac Ćurić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje se za članicu Radne skupine za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno uređenje Hrvatske zajednice županija. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/3 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 18. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 23. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članice Radne skupine za gospodarstvo i regionalni razvoj Hrvatske zajednice županija Članak 1. Martina Posavac Ćurić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje se za članicu Radne skupine za gospodarstvo i regionalni razvoj Hrvatske zajednice županija. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/5 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 18. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 24. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=