ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 51 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članice Radne skupine za mlade Hrvatske zajednice županija Članak 1. Andrea Bengez, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje se za članicu Radne skupine za mlade Hrvatske zajednice županija. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/16 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 20. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 25. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članice Radne skupine za socijalnu politiku Hrvatske zajednice županija Članak 1. Snježana Mišir, voditeljica Odsjeka za socijalnu skrb, umirovljenike i udruge pri Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i obrazovanje Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje se za članicu Radne skupine za socijalnu politiku Hrvatske zajednice županija. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/18 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 20. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 26. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članice Radne skupine za izradu modela fiskalne i funkcionalne decentralizacije Hrvatske zajednice županija Članak 1. Suzana Raguž Pehar, pročelnica Upravnog odjela za financije Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje se za članicu Radne skupine za izradu modela fiskalne i funkcionalne decentralizacije Hrvatske zajednice županija. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Županijskom glasniku”. KLASA: 081-04/22-01/12 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 18. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 27. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članice Radne skupine za financije i proračun Hrvatske zajednice županija Članak 1. Suzana Raguž Pehar, pročelnica Upravnog odjela za financije Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje se za članicu Radne skupine za financije i proračun Hrvatske zajednice županija. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/7 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 18. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=