ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 52 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 28. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članicu Radne skupine za sustav upravljanja kvalitetom Hrvatske zajednice županija Članak 1. Tatjana Uzelac, viša stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću u Odsjeku za protokol i odnose s javnošću pri Službi ureda župana Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje se za članicu Radne skupine za sustav upravljanja kvalitetom Hrvatske zajednice županija. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku2. KLASA: 081-04/22-01/15 URBROJ: 2103-09-22-02 U Bjelovaru, 18. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 29. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članicu Radne skupine za sustav upravljanja kvalitetom Hrvatske zajednice županija Članak 1. Endi Jurić Luketić, voditeljica Odsjeka za poslove Županijske skupštine pri Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje se za članicu Radne skupine za sustav upravljanja kvalitetom Hrvatske zajednice županija. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/15 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 18. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 30. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članice Radne skupine za EU fondove i međunarodnu suradnju Hrvatske zajednice županija Članak 1. Marija Jungić, zamjenica župana Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje se za članicu Radne skupine za EU fondove i međunarodnu suradnju Hrvatske zajednice županija. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/2 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 18. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 31. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članice Radne skupine za pravna pitanja Hrvatske zajednice županija Članak 1. Ivana Legin, pročelnica Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje se za članicu Radne skupine za pravna pitanja Hrvatske zajednice županija. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/4 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 18. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=